Algemene voorwaarden 

Algemene voorwarden & Annuleringsbeleid 

Indien Wederpartij een overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig of niet, weigert of anderszins beëindigt, zal Boattrips in geen geval gehouden worden tot terugbetaling door enige Wederpartij of door een derde partij ten behoeve van enige Wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Boattrips heeft recht op volledige betaling op grond van de overeenkomst tussen haar en de Wederpartij. 

In geval van “no show” vindt geen restitutie plaats, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Geldig voor: Boottocht Klein Curaçao 

Annuleringskosten van 100,0% worden in rekening gebracht bij annulering 1 dag(en) voor het evenement 
Annuleringskosten van 50.0% worden in rekening gebracht bij annulering 7 dag(en) of minder
Annuleringskosten van 25,0% worden in rekening gebracht bij annulering 14 dag(en) of minder vóór het evenement 
Annuleringskosten van 10,0% worden in rekening gebracht bij annulering 365 dag(en) of minder voor het evenement 
Algemene voorwaarden: 

Alle terugbetalingen worden gedaan via betaling gebruikt voor de reservering, of per voucher naar goeddunken van SBE, en gemaild naar het factuuradres of gemaild naar het account dat aan ons is verstrekt.

Er is GEEN terugbetaling voor vroegtijdige terugkeer. Boat Trips behoudt zich het recht voor om de apparatuur aan een alternatieve klant te verhuren indien deze vroegtijdig wordt teruggebracht en is onder deze omstandigheden NIET verplicht om de oorspronkelijke klant terug te betalen of te crediteren. Laattijdige teruggave van huur zal worden beoordeeld naar een pro rata bedrag op basis van het toepasselijke uurhuurtarief voor dat apparaat (gebaseerd op het standaard uurhuurtarief en NIET pro rata op basis van de werkelijke huurperiode), dat naar boven wordt afgerond op de volgende 15 -interval van minuten (dat wil zeggen: 20 minuten worden in rekening gebracht voor 30, 35 voor 45, 50 voor 60).